Cihat Erdoğmuş

Diş Hekimi
1991 Ankara doğumludur. 2015 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul’da çeşitli ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görev yapmıştır.